แพคเก็จ WEDDING CEREMONY (แบบตะวันตก)

 • แพคเก็จ A : การแต่งงานแบบตะวันตก

 • การจัดงานพิธีและการตกแต่งแบบตะวันตก
 • ดนตรีสากล
 • พิธีกรมืออาชีพ
 • บาทหลวง
 • ป้ายชื่อ เจ้าบ่าว-เจ้าสาว
 • ดอกไม้ตกแต่งภายในงาน
 • ซุ้มดอกไม้
 • ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว
 • สมุดอวยพรคู่บ่าว-สาว
 • เค้กแต่งงาน (3 ชั้น)
 • แชมเปญ 1 ขวด
 • ชุดสำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
 • แพคเก็จ Honey Moon Spa 120 นาที สำหรับคู่บ่าว-สาว
 • อาหารค่ำท่ามกลางแสงเทียน 1 มื้อ สำหรับคู่บ่าว-สาว
 • บริการรถรับส่งสนามบินเชียงใหม่ สำหรับคู่บ่าว-สาวแพคเก็จ WEDDING CEREMONY (แบบไทยล้านนา)

 • แพคเก็จ A : การแต่งงานแบบไทยล้านนา

 • การจัดงานพิธีและการตกแต่งแบบไทยล้านนา
 • ดนตรีไทย
 • พิธีกรมืออาชีพ
 • พระสงฆ์
 • ป้ายชื่อ เจ้าบ่าว-เจ้าสาว
 • ดอกไม้ตกแต่งภายในงาน
 • ซุ้มดอกไม้
 • ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว
 • สมุดอวยพรคู่บ่าว-สาว
 • เค้กแต่งงาน (3 ชั้น)
 • แชมเปญ 1 ขวด
 • ชุดสำหรับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
 • แพคเก็จ Honey Moon Spa 120 นาที สำหรับคู่บ่าว-สาว
 • อาหารค่ำท่ามกลางแสงเทียน 1 มื้อ สำหรับคู่บ่าว-สาว
 • บริการรถรับส่งสนามบินเชียงใหม่ สำหรับคู่บ่าว-สาว