ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ทตั้งอยู่บนเนินเขาสูงล้อมรอบด้วยป่าเขตร้อน สวนดอกไม้และสวนผลไม้นานาพันธุ์ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รีสอร์ทแห่งนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของภาคเหนือในประเทศไทย


สำรวจโรงแรม

ห้องพัก

จิตนาการถึงสถานที่คุณจะยอมจำนนต่อความรู้สึก ... ที่ที่จิตวิญญาณและร่างกายจะรวมกันเป็นหนึ่ง สัมผัสได้ถึงพลังมหัศจรรย์แห่งการบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้สุขสดชื่น ท่ามกลางขุนเขาสายหมอกในอำเภอแม่ริม

เชียงใหม่ , ประเทศไทย

เชียงใหม่ ถือว่าเป็นไข่มุกแห่งเมืองเหนือ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นจากรากฐานของมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ตัวตนแห่งความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เมืองที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือ ช่าง สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต และความเชื่อต่างๆ ของล้านนา ผู้คนล้านนาล้วนมีอัธยาศัยนอบน้อม ทั้งยังมี ผ้าไหม ไม้แกะสลัก เครื่องเขิน ร้านอาหารพื้นเมือง หมู่บ้านเชาเขา และการท่องเที่ยวผจญภัยต่างๆ ทำให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไทย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น